ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

new2561

วันที่ 6 มีนาคม 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย นำโดยนายวิทยา วัฒนวิเชียร นักวิชการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดเลย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ร่วมรับฟังการอบรมทางไกล(conference) เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” จากห้องประชุม 126 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และร่วมถ่ายภาพสัญลักษณ์เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตของบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad