ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

new2561

วันที่ 5 มีนาคม 2563 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2(อำเภอหนองหิน ภูกระดึง ผาขาว) เข้าร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่( Field day) ปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เพาะเห็ด บ้านนาตาด อ.ผาขาว จ.เลย โดยมี นายประดิษฐ์ อินตาพรม เกษตรจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad