ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

new2561

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ร่วมประชุมติดตามนโยบาย และการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3/2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563 เพื่อเร่งรัดและติดตามผลการปฏิบัติงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad