ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

new2561

วันที่ 10 - 11 มีนาคม 2563 นายวิทยา วัฒนวิเชียร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดเลย ชุดที่ 1 เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารพรานที่ 21 จำกัด

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad