ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

new2561

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย มอบหมายให้ นายอภิไท มังธานี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมคณะ ชี้แจงการจัดชั้นลูกหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเกณฑ์การจัดชั้นลูกหนี้ การเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และการกำหนดวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อเป็นทางเลือกในการแสวงหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ ลดต้นทุนของสหกรณ์ ในการดำเนินกิจการ และสำรวจความต้องการกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และให้เตรียมความพร้อมของสหกรณ์สำหรับโครงการภาครัฐที่จะช่วยเกษตรกรผ่านสถาบัน ซึ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอภูเรือ ด่านซ้าย นาแห้ว) เข้าร่วมชี้แจง แนะนำด้วย ณ สหกรณ์การเกษตรภูเรือ จำกัด อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad