ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

new2561

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย มอบให้นายวิทยา วัฒนวิเชียร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าเยี่ยมชมสวนแก้วมังกรอำเภอภูเรือ ณ แปลงเรียนรู้กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่แก้วมังกร ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย และได้ให้แนวคิดเรื่องการจัดการ ณ แปลงเรียนรู้จากประธานกลุ่มแปลงใหญ่แก้วมังกร บ้านนาขามป้อม ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย โดยมีนางกิตติกา ศรีบุรินทร์ เป็นประธานกลุ่มเกษตรกรทำสวนร่องจิก จากนั้นเวลา 13.30 -17.00 น. ได้เยี่ยมชมและให้คำแนะนำเรื่องการเชื่อมโยงตลาด ณ สวนแก้วมังกรนายจอม สอนจันทร์ ต.สานตม อำเภอภูเรือ จ.เลย เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรต่อไป

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad