ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

new2561

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย มอบหมายให้ นายอภิไท มังธานี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมคณะ ชี้แจงการจัดชั้นลูกหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเกณฑ์การจัดชั้นลูกหนี้ การเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และการกำหนดวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อเป็นทางเลือกในการแสวงหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ ลดต้นทุนของสหกรณ์ ในการดำเนินกิจการ และสำรวจความต้องการกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และให้เตรียมความพร้อมของสหกรณ์ สำหรับโครงการภาครัฐที่จะช่วยเกษตรกรผ่านสถาบัน ณ สหกรณ์การเกษตรนาด้วง จำกัด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad