ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

new2561

นายวิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย มอบหมายให้ นายวิทยา วัฒนวิเชียร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเก็บข้อมูลผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นายศุภกานต์ หาญชนะ อายุ 23 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลังจากศึกษาจบปริญญาตรีและยังว่างงาน จึงหันกลับมาช่วยครอบครัวปลูกพืชผัก ผลไม้ แบบผสมผสาน ให้แม่นำไปจำหน่ายที่ตลาด มีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด 8 ไร่ ในอำเภอวังสะพุงเป็นพื้นที่ของครอบครัว พึ่งเริ่มทำการเกษตรตามผู้เป็นพ่อ ซึ่งตอนนี้ป่วยไม่สามารถทำงานได้ และเกษตรกรรายนี้ยังต้องการความรู้จากเครือข่ายและผู้มีความชำนาญ สนับสนุน ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ตลอดจนเครื่องจักรกลช่วยในการทำการเกษตร และสนับสนุนด้านเงินทุน
2. นายถนัดพงศ์ เพิ่มพล สวนลุงทุย อายุ 29 ปี จบเอกดนตรี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีที่ดินทำการเกษตร 13 ไร่ ในพื้นที่อำเภอเมืองเลย ลาออกจากงานประจำ กลับมาอยู่บ้านทำการเกษตรได้ 7-8 เดือน สานต่อพ่อที่เคยทำไว้ตอนนี้เริ่มทำเป็นรูปเป็นร่าง ปลูกพืช เพาะพันธ์ไม้ ทำนาแบบอินทรีย์ ทำปุ๋ยหมัก จากมูลไส้เดือน ส่งจำหน่าย เลี้ยงปลาในบ่อดิน และมีต้องการความรู้การสร้างเครือข่ายความรู้ด้านการเกษตร ตลอดจนเครื่องจักรกลช่วยในการทำการเกษตร และสนับสนุนด้านเงินทุน
ทั้งนี้เกษตรกรทั้ง 2 ราย กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้กลับมาสานต่ออาชีพเกษตรกรของครอบครัว ได้มีโอกาสกลับมาดูแลครอบครัวและอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้น และยังสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับครอบครัวให้พออยู่พอกินอีกด้วย

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad