ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

new2561

นายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย มอบหมายให้ นายวิทยา วัฒนวิเชียร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเก็บข้อมูลผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร จำนวน 2 ราย คือ นายธวัชชัย สุริยะธรรม อายุ 28 ปี เป็นเจ้าของทรัสมีฟาร์ม ที่ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านการเกษตร และยังได้รับโอกาสไปศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนที่ประเทศอิสราเอล ปัจจุบันลาออกจากงานประจำที่เครือซีเมนต์ไทย ทิ้งเงินเดือน 37,000 บาท เนื่องจากมีความต้องการสานฝันที่จะพัฒนาด้านอาชีพการเกษตร จึงผันตัวมาทำการเกษตรเต็มเวลา เริ่มจากการปลูกเมล่อนสายพันธุ์ญี่ปุ่นในโรงเรือน จำนวน 3 โรงเรือนๆ ละ 200 ต้น จำนวน 600 ต้น จะปลูกสลับให้มีผลผลิตจำหน่ายทุกฤดูกาล และผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า เห็ดขอนขาว และเห็ดสด ส่งจำหน่ายตามท้องตลาด และยังต้องการเครือข่ายการตลาด และผู้มีความชำนาญ สนับสนุนความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิต ตลอดจนสนับสนุนเครื่องจักรกล เพื่อช่วยในการทำการเกษตร และสนับสนุนด้านเงินทุนเพื่อขยายกิจการต่อไป และเกษตรกรอีกรายหนึ่งคือ นายณรงค์กร บุบผามาลัย อายุ 25 ปี ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ไปอยู่ญี่ปุ่น 2-3 ปี หลังจากนั้นกลับมาทำอาชีพเกษตรกร แบบผสมผสาน ปลูกพืช เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา ปลูกผลไม้ เพาะเห็ดสดขาย ต้องการความรู้การสร้างเครือข่ายความรู้ด้านการเกษตร ตลอดจนเครื่องจักรกลช่วยในการทำการเกษตร และสนับสนุนด้านเงินทุน เพื่อเพิ่มผลลิต เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวต่อไป

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad