ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

new2561

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6,10 ประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย เพื่อรับฟังการวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด  โดยมีนายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ทั้งนี้ นายคำรณ พวงมณี ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณต้นทุนงบการเงิน การบริหารและการจัดการทางการเงิน เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจและนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง และยังฝากแนวคิดเรื่องของการวิเคราะห์การบริหารการจัดการสหกรณ์ เพื่อเป็นแนวทางการฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพของสมาชิกสหกรณ์ต่อไป

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad