วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายวงศ์ชัย ไชยโย สหกรณ์จังหวัดเลย พร้อมด้วย นางพิชญ์สิณี สว่างโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และนายวิชัย ศรีละ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม 2 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามสมาชิกตามโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร ณ พื้นที่อำเภอผาขาว จังหวัดเลย จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายอัษฎาวุธ นามวงศ์ ปัจจุบันอายุ 46 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการบริหารจัดการ ทำงานประจำ 20 ปี ลาออกจากการเป็นพนักงานบิ๊กซี สาขาเลย มีความต้องการอยากกลับมาพัฒนาพื้นที่ของตนเอง ปัจจุบันทำการเกษตร เต็มตัว ทำนา เลี้ยงปลา ปลูกพืชผักผลไม้ เช่น ปลูกทุเรียน 96 ต้น โกโก้สลับกับสวนยาง 80 ต้น องุ่น 40 เถา ส้มโอทับทิมสยาม ขนุนแดงสุริยะรวมไปถึงการเลี้ยงแพะจำนวน 30 ตัว มีพื้นที่ทั้งหมด 40 ไร่ จากการขายผลผลิตทางการเกษตรแบบผสมสานที่เกิดขึ้นจากแปลงเกษตร เช่น ปลา พืชผักต่างๆ สร้างรายได้ประมาณวันละ 1,000 บาท

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12