วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายวงศ์ชัย ไชยโย สหกรณ์จังหวัดเลย มอบให้นางพิชญ์สิณี สว่างโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเกษตรกรในโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร นางทองยุ่น นาศพัฒน์ ในพื้นที่บ้านมีชัย ม. 2 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย โดยเกษตรรายนี้เป็นสมาชิกหนึ่งในโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร ที่กลับบ้านมาทำอาชีพเกษตรกร มีพื้นที่ทั้งหมด 7 ไร่ ใช้พื้นที่ในการปลูกแก้วมังกรสีม่วง 3 ไร่ ปลูกไผ่สามฤดู 2 ไร่ ทำการเกษตรผสมผสาน เช่น เลี้ยงหมูพันธุ์คุโรบุตะ หมูพันธุ์ภูพาน เพื่อขายลูกที่หย่านม ตัวละ 1,600 บาท ปีหนึ่งให้ลูก 3 รอบๆ ละ 9-12 ตัว เลี้ยงไก่บ้าน เป็ด จิ้งหรีด ปลานิล ปลาดุก กบ กุ้งฝอย ปู ในบ่อปลานิล และไม้ผล พืชผักสวนครัวแบบหลุมพอเพียง มีทั้งมะนาว พริกชี้ฟ้า ใบแมงรัก สมุนไพรฟ้าทะลายโจร รายได้จากการขายผักผลไม้ เดือนละ 20,000 บาท สัตว์เลี้ยง 200,000 บาท ต่อปี ขายพันธุ์พืชและสัตว์ทั้งทางเครือข่ายและออนไลน์ "สวนเกษตรกรรมทางเลือกบ้านมีชัย ในชื่อเพจ แก้วมังกรสีม่วง ไผ่สามฤดู มะละกอสีทอง” ภายใต้แบรนด์ เมนูลูก “MANULUK”โดยใช้กระบวนการทำงานในสวน เน้นการทำกินแบบเป็นอาหารเหลือจึงขายตลาดเน้นคุณภาพ ไม่มีสารเคมี บนแนวคิดครัวของชุมชนที่สามารถมาในที่แห่งนี้แล้วได้อาหารปลอดภัยครบทุกอย่างเมื่อผลผลิตได้คุณภาพ ก็มีลูกค้าจากเครือข่ายและบอกต่อๆตามคุณภาพของสินค้า

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12