วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น. นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวงศ์ชัย ไชยโย สหกรณ์จังหวัดลย และคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมการผลิตและจำหน่ายผ้าพื้นเมืองบ้านนาข่า ณ ตลาดผ้านาข่า ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมี พ.ต.อ.วิธ มุทธสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาข่า พร้อมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุดรธานี นายอาคม สีหาบุตร ประธานกลุ่มตลาดผ้านาข่า สมาชิกกลุ่มตลาดผ้านาข่า พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เยี่ยมชม พบปะพ่อค้าแม่ค้าและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ สินค้าของตลาดผ้านาข่า เพื่อเป็นการสนับสนุนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดผ้านาข่า

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12