วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายวงศ์ชัย ไชยโย สหกรณ์จังหวัดเลย มอบหมายให้ นายสุทัน หล้าแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และนายสรวุฒิ ร่มโพธิ์เงิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 พร้อมคณะ เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนบ้านโคก หมู่ที่ 6 ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยมีนายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ได้มอบกระปุกออมสินและเงินขวัญถุงให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโคก จำนวน 10 ราย และได้นำน้ำหมักชีวภาพ, น้ำยาล้างจาน และเอกสารเกี่ยวกับการสหกรณ์มาให้บริการแก่ประชาชน มีประชาชนเข้ารับบริการจำนวน 59 ราย

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12