สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 

106  ถนนเลย-ด่านซ้าย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

โทรศัพท์ : 0 4281 1274  โทรสาร : 0 4281 3220 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website : http://web.cpd.go.th/loei/

location2560

 

แผนท

 

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12