BannerKK

 

 

S 3620915

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 07.50 น. นายทศพร ผลบุตร สหกรณ์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยช้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ร่วมเดินรณรงค์แต่งไทยงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 32 ประจำปี 2562 ร่วมกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โรงเรียนในจังหวัดลพบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนร่วมแต่งการชุดไทยสวยงาม ณ บริเวณสวนราชานุสรณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี