BannerKK

 

 

S 24043589

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. นายทศพร ผลบุตร สหกรณ์จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายอำนาจ ศรีขำ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน นายศักดิ์เสรี สีแดง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี