BannerKK

 

1

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 นายทศพร ผลบุตร สหกรณ์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี. ได้ออกหน่วยบริการประชาชน ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2562 ณ วัดโพธิ์งาม หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ เป็นประธานในพิธี. พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
มีกิจกรรมให้คำปรึกษาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่. แจกเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และแจกน้ำยาล้างจาน ขนาดบรรจุ 250 ซีซี. พร้อมเอกสารขั้นตอนการทำใช้เองเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน มีผู้สนใจเข้าใช้บริการ. จำนวน 168 คน