BannerKK

 

นายทศพร ผลบุตร สหกรณ์จังหวัดลพบุรี  มอบหมายให้นายชำนาญ​ อยู่โต​ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล​ และ นายสนิท อยู่บ้านคลอง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส​ เข้าร่วมเปิดการรับซื้อมันสำปะหลังจากสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป​ ตามโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(มันสำปะหลัง)​ ณ​ ตลาดสินค้าเกษตร​ของสหกรณ์นิคมชัยบาดาล​ จำกัด​ ตำบลท่าหลวง​ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยเปิดรับซื้อมันสำปะหลังเริ่มตั้งแต่วันที่​ 17​ ตุลาคม​ 2562​ เป็นต้นไป