BannerKK

 

นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรีร่วมออกหน่วยบริการประชาชนโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลพบุรี" ครั้งที่ 1/2564 และโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2564   โดยนายวิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ณ วัดหนองนา ตำบลพัฒนาคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ได้ร่วมจัดกิจกรรมให้บริการส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การทำน้ำยาล้างจานแบบประหยัดเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและมอบน้ำยาล้างจานขนาดทดลองใช้ให้แก่ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ มีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและรับบริการ จำนวน 153 คน