BannerKK

 

นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา​ สหกรณ์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์​ 1 เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนะนำส่งเสริมแก่สหกรณ์ในเขตอำเภอพัฒนานิคม​ 3 สหกรณ์​ คือ​ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คพัฒนานิคม​ จำกัด สหกรณ์​โคนมพัฒนานิคม​ จำกัดสหกรณ์การเกษตร​พัฒนานิคม​ จำกัด​