BannerKK

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

star  ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/62 new icon

star  ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่มือถือ 27/09/62 new icon

star  ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดและพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/62 new icon

star  ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 24/09/62 new icon
    - จัดจ้างพนักงานทำความสะอาด
    - จัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย
    - เช่าอาคารสำนักงาน

star  ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 19/08/62
    - เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

star  ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 16/08/62
    - รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 จังหวัดลพบุรี(สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี)

star  ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562 24/04/62
    - รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562 จังหวัดลพบุรี

 

bb news010