greenline border

judsue

-  ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตันขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด
-  ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตันขับเคลื่อน 2 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด
-  งานจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์  คลิ๊ก
-  งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย  คลิ๊ก
-  งานจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด  คลิ๊ก

rubsamak

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon gif
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon gif
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon gif ประกาศสหกรณ์การเกษตรแม่ลาน้อย จำกัด เรื่อง ประกวดราคาซื้อและราคาจ้างอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรฯ รายละเอียด
 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon gif ประกาศสหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จำกัด เรื่อง สอบราคาซื้อและราคาจ้างอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรฯ รายละเอียด
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon gif รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ พนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon gif รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ รายละเอียด หลักเกณฑ์
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon gif 

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon gif รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon gif รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon gif รับสมัครบุคคลเพื่อสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์