• Banner 1
  • banner 3
  • banner 4
  • banner 2

news activity re4

×

แจ้งให้ทราบ

There is no category chosen or category doesn't contain any items

190663    วันที่ 19 มิถุนายน 2563  นายณัฐพล แป้นนอก สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยทีมงานผู้บริหารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ออกพื้นที่เยี่ยมสหกรณ์ในจังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการ"เยี่ยมยามถามข่าว" ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้เข้าเยี่ยมพบปะกับคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรนิคมคำสร้อย จำกัด    icon

ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวีดีโอ

 kumcha e1     dontan  
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร มอบข้าวสารอาหารวแห้ง 
  แก่สมาชิกสหกรณ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 
  ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19
ตลาดเกษตรอินทรีย์ ตลาดเกษตรกรเพื่อเกษตรกร
สู้ภัย COVID-19  ณ สหกรณ์นิคมดอนตาล จำกัด 
        อำเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร