แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Action Plan)

 
ลำดับที่ กลุ่มงาน
1 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ คลิ๊กเพื่ออ่าน
2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ คลิ๊กเพื่ออ่าน
3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ คลิ๊กเพื่ออ่าน
4 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ คลิ๊กเพื่ออ่าน
5 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
แผนรายบุคคล  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8
6 ลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
ผนรายบุคค 1 , 2 , 3 , 4
7 นิคมสหกรณ์ดอนตาล คลิ๊กเพื่ออ่าน
8 นิคมสหกรณ์ดงเย็น คลิ๊กเพื่ออ่าน