วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 นายอนุสรณ์ ศรีนาราง สหกรณ์จังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดโครงการ “สหกรณ์ไทยร่วมใจทำดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” โดยมีกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พร้อมทั้งมอบเงินและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดโคกลำดวน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก และผู้แทนจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดโคกลำดวน ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก