วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวทรายทอง ประดับศรี สหกรณ์จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยนางสาวกชพร อินธิวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และทีมงานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ร่วมกิจกรรม  จิตอาสาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโคก หนอง นา โมเดล วัดดงละคร (ช่วงที่ 4)  ณ วัดดงละคร ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก