วันที่ 1 ตุลาคม 2565 นางสาวทรายทอง ประดับศรี สหกรณ์จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมส่งเสริมสหกรณ์ และทำบุญ
เลี้ยงพระ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 50 ปี โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และอดีตผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ บุคลากรในขบวนการสหกรณ์ และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 126 และบริเวณลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงค์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร