วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 น. นางสาวทรายทอง ประดับศรี สหกรณ์จังหวัดนครนายก มอบหมายบุคลากรกลุ่มตรวจการสหกรณ์ เข้าร่วมงานรัฐพิธี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า “วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก (สาริกา) ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธี