วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางสาวทรายทอง ประดับศรี สหกรณ์จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยนางสาวณปภัช เผ่าวณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารรวบรวมผลผลิตฯ ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านน้ำเป็น จำกัด ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี อาคารรวบรวมผลผลิตฯ ดังกล่าว มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,224 ตารางเมตร ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวมและการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร