วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวทรายทอง ประดับศรี สหกรณ์จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก (World Soil Day) เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันดินโลก) ณ บริเวณตลาดเกษตรกร ศาลากลางจังหวัดนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์วันดินโลกโดยรอบบริเวณ โดยมีนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธี