วันที่  3  ธันวาคม  2565  นางสาวทรายทอง  ประดับศรี สหกรณ์จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก  เข้าร่วมพิธีเปิดงานฟังเพลงพ่อคลอเสียงน้ำ ครั้งที่ 3 เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ประจำปี 2565  ณ บริเวณเขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  โดยมีนายอุดมเขต  ราษฎร์นุ้ย  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธี