วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น. นางสาวทรายทอง ประดับศรี สหกรณ์จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยนางสาวกชพร อินธิวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน ศาลากลางจังหวัดนครนายก เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยมี นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธี