วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวทรายทอง ประดับศรี สหกรณ์จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก เข้าร่วมพิธีเปิดและรับมอบนโยบาย โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบ MIS สำหรับผู้ใช้งานระดับจังหวัด” ผ่านการถ่ายทอดสัญญาณออนไลน์ระบบ Zoom Meeting จากโรงแรมเอส.ดี. อเวนิว กรุงเทพฯ โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานด้านข้อมูลสำหรับสำหรับกำกับดูแลสหกรณ์