ข่าวประชาสัมพันธ์ bullet greenประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่ ani217

 bullet greenสอบราคาซื้อรถโฟล์คลิฟ ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 คัน ตามประกาศสหกรณ์การเกษตรเรณูนคร จำกัด   

bullet greenประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
       ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  
bullet green
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
       ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  
bullet greenประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัยพ์ครูนครพนม จำกัด 
bullet greenประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 
      ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา 

bullet greenประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา
bullet greenประกาศขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ รายละเอียด
bullet greenโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร 

 

                                                                                                                                     ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด>>>

 

megaphone 320x320   ข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน

 

ผลงานและกิจกรรม

 

PR62 1
กลุ่มเกษตรกรทำนาธาตุพนมเหนือ
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพชีวิตมั่นคง