ข่าวประชาสัมพันธ์


bullet greenประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
       ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
ani217
bullet green
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
       และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
       ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
ani217
bullet greenประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
bullet greenรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 

 bullet greenการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
         แบบฟอร์มเสนอชื่อ นักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น  พนักงานราชการดีเด่น  

 bullet greenการขอรับทุนการศึกษา ตามโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตร - หลานของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร ปีการศึกษา 2565 - 2566 
 bullet greenประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่ ani217

 bullet greenสอบราคาซื้อรถโฟล์คลิฟ ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 คัน ตามประกาศสหกรณ์การเกษตรเรณูนคร จำกัด   

bullet greenประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
       ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  
bullet green
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
       ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  
bullet greenประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัยพ์ครูนครพนม จำกัด 
bullet greenประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 
      ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา 

bullet greenประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา
bullet greenประกาศขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ รายละเอียด
bullet greenโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร 

 

                                                                                                                                     ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด>>>

 

megaphone 320x320   ข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน

 

ผลงานและกิจกรรม

inf4 inf5

youtube64

bannercomplain 1

HOPE001 1