ข่าวประชาสัมพันธ์


bullet greenประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
       ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
ani217
bullet green
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
       และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
       ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
ani217
bullet greenประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
bullet greenรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 

 bullet greenการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
         แบบฟอร์มเสนอชื่อ นักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น  พนักงานราชการดีเด่น  

 bullet greenการขอรับทุนการศึกษา ตามโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตร - หลานของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร ปีการศึกษา 2565 - 2566 
 bullet greenประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่ ani217

 bullet greenสอบราคาซื้อรถโฟล์คลิฟ ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 คัน ตามประกาศสหกรณ์การเกษตรเรณูนคร จำกัด   

bullet greenประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
       ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  
bullet green
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
       ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  
bullet greenประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัยพ์ครูนครพนม จำกัด 
bullet greenประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 
      ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา 

bullet greenประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา
bullet greenประกาศขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ รายละเอียด
bullet greenโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร 

 

                                                                                                                                     ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด>>>

 

megaphone 320x320   ข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมดmegaphone 320x320

bullet greenประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
bullet greenประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

bullet greenประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
bullet greenประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

bullet greenรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบองแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562  (สนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบฯ)  
bullet green
 ขอเชิญชวนบุคลากรร่วมปลูกต้นไม้ อย่างน้อยคนละ 1 ต้น พร้อมร่วมกันลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ในเว็บไซต์ของกรมป่าไม้  คลิกลงทะเบียน
bullet green
สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
bullet greenขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ร่วมลงขัน ชวนกันทำนา” มาเรียนรู้การทำนาแบบอินทรีย์ ได้เรียนรู้สัมผัสวิถีชาวนาด้วยตัวเอง ได้ทานข้าวที่ปลูกด้วยวิธีธรรมชาติ ปลอดสารเคมี 

bullet greenโครงการ "สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดีเฉลิมพระเกียรติฯ"

bullet greenประชาสัมพันธ์โครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2562 
bullet greenแผน / ผล การปราบปรามทุจริต (ITA)  เอกสารแผน/ผล เอกสารประกอบ
bullet greenประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

bullet greenแนวทางปฎิบัติเรื่องเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 

bullet greenคำขวัญวันแม่แห่งชาติ พ.ศ.2560

bullet greenประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

bullet greenประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

bullet greenประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

bullet greenประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

bullet greenการประกาศเจตจำนงของผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ต่อบุคลากรกรมฯ โดยถ่ายทอด VDO conference ทุกจังหวัด 

     ส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม

 bullet greenรายชื่อร่วมลงนามแสดงเจตจำนงเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม

ผลงานและกิจกรรม

inf4 inf5

youtube64

bannercomplain 1

HOPE001 1