229863

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน 2561

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายจาตุรันต์  สมิทธ์ภินันท์  สหกรณ์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายสันติ ศรขรรค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมคณะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 โดยแจกเอกสารเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ และกิจกรรมร่วมสนุกโดยการจับฉลากลุ้นรับรางวัล ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง บ้านอ้วนน้อย(โนนสมบูรณ์) หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม