4

ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2562

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562  นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2562 โดยมีข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม