S 68870146

ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

วันที่ 9 เมษายน 2562  นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม พร้อมข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก  ณ พระอุโบสถ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม