news 11

งานพระราชพิธีบรมราชภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดนครพนม

ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม โดยนางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

 

ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ได้มอบหมายให้นางสาววัชรี ปุกหุต นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม

 

ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม พร้อมคณะข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม