1

ประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 30 เมษายน 2562 นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม พร้อมข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุมทางไกล คณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2562 โดยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม

  นอกจากนี้ นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้นางจิตรา จำนงค์นอก นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าข้าว บ้านโนนชมพู หมู่ที่ 4 บ้านโนนชมพู ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

  และมอบหมายให้นายยุทธศาสตร์ ยะไว นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมโครงการจัดงาน เนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี คล้ายวันก่อตั้งกลุ่มเกษตร ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2562 ถึง 2 พฤษภาคม 2562 โดยมีเป้าหมาย คือ ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วม จำนวน 200 คน ณ โรงแรมเมาเทนพาร์ค สวิซเซอร์แลนด์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์