กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

blank -ว่าง-
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
nareerat

นางนารีรัตน์ มีแสง
(Mrs.Narerat Meesang)
ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
โทร 08 23164299, 06 2338 8859

E - mail : 

sureepon

นางสาวสุริพร  อุสาพรหม
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
โทร. 081 380 8311 

E - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

sarinya นางสาวศริญญา  อ่อนหวาน
นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
โทร. 096-3944966
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
junjira นางสาวจันทร์จิรา  วงษ์ชารี
นักวิชาการสหกรณ์
โทร. 097-3016497
 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
jutarat นางสาวจุฑารัตน์   ศรีสุวรรณ์
นักวิชาการสหกรณ์
โทร. 099-6246659
 E-mail :   -