ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมดmegaphone 320x320

bullet greenขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ร่วมลงขัน ชวนกันทำนา” มาเรียนรู้การทำนาแบบอินทรีย์ ได้เรียนรู้สัมผัสวิถีชาวนาด้วยตัวเอง ได้ทานข้าวที่ปลูกด้วยวิธีธรรมชาติ ปลอดสารเคมี 
bullet greenโครงการ "สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดีเฉลิมพระเกียรติฯ"
bullet greenประชาสัมพันธ์โครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2562
 

bullet greenแผน / ผล การปราบปรามทุจริต (ITA)  เอกสารแผน/ผล เอกสารประกอบ
bullet greenประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

bullet greenแนวทางปฎิบัติเรื่องเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 

bullet greenคำขวัญวันแม่แห่งชาติ พ.ศ.2560

bullet greenประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

bullet greenประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

bullet greenประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

bullet greenประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

bullet greenการประกาศเจตจำนงของผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ต่อบุคลากรกรมฯ โดยถ่ายทอด VDO conference ทุกจังหวัด 

     ส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม

 bullet greenรายชื่อร่วมลงนามแสดงเจตจำนงเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม