ที่ตั้ง  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม
ที่อยู่   เลขที่ 62  ถนนอภิบาลบัญชา  ตำบลหนองแสง  
         อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 48000
          โทรศัพท์  0 4251 1228  โทรสาร 0 4251 3364

         E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
                       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
         website : web.cpd.go.th/nakhonphanom

 

แผนที่ตั้งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม


 locationnkpcoop