งบทดลองปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ   pdf
งบทดลองเดือนกันยายน 2561 pdf
งบทดลองเดือนสิงหาคม 2561 pdf
งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2561 pdf
งบทดลองเดือนมิถุนายน 2561 pdf
งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2561 pdf
งบทดลองเดือนเมษายน 2561 pdf
งบทดลองเดือนมีนาคม 2561 pdf
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561 pdf
งบทดลองเดือนมกราคม 2561 pdf
งบทดลองเดือนธันวาคม 2560 pdf
งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2560 pdf
งบทดลองเดือนตุลาคม 2560 pdf