งบทดลองปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ pdf
งบทดลองเดือนกันยายน 2562 pdf
งบทดลองเดือนสิงหาคม 2562 pdf
งบทดลองเดือนกรกฏาคม 2562 pdf
งบทดลองเดือนมิถุนายน 2562 pdf
งบทดลองเดือนพฤษภาคม                                      2562  pdf
งบทดลองเดือนเมษายน 2562 pdf
งบทดลองเดือนมีนาคม 2562 pdf
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2562 pdf
งบทดลองเดือนมกราคม 2562 pdf
งบทดลองเดือนธันวาคม 2561 pdf
งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2561 pdf
งบทดลองเดือนตุลาคม 2561 pdf