×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/new2563/2563Feb03

     การประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2563

 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายจิระชัย อินทรโชติ สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุม

    การประชุมดังกล่าว สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การสร้างความเข้าใจร่วมกันในการทำงานด้านการส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมทั้งปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานและรับฟังปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์

{gallery}new2563/2563Feb03{/gallery}