×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/new2563/2563Jan14

 การประชุมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

     วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายธงชัย มากไหม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการจัดประชุมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางณัฏยา ศรีชัย ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

     การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ด้านแนวทางในการแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์ การวิเคราะห์สหกรณ์ การจัดทำแผนการส่งเสริมสหกรณ์ โดยใช้เครื่องมือตามหลักวิชาการ การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหาในการส่งเสริมสหกรณ์ในจังหวัดนครสวรรค์ รวมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งศูนย์ฯ 14 จะรวบรวมข้อมูลจากการประชุมไปวิเคราะห์ เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ต่อไป

{gallery}new2563/2563Jan14{/gallery}