วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. นายจิระชัย อินทรโชติ สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ เดินทางเข้ารายงานตัวกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนครสวรรค์และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมประชุมให้โอวาทและแนวทางการดำเนินงานแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ และคณะผู้ติดตามจากจังหวัดอ่างทอง