วันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2563

    วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดนครสวรรค์ จัดงาน วันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ บริเวณ บึงบอระเพ็ด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับเกรียติจากนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี

     ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ การถวายภัตราหารแก่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป การวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย การมอบประกาศนียบัตรให้แก่สหกรณ์ดีเด่นในด้านต่าง ๆ การแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์ ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดนครสวรรค์ และงานเลี้ยงสังสรรค์ “สหกรณ์นครสวรรค์สัมพันธ์ 2563” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีฝ่ายจัดการและสมาชิกจากขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน